Sedekah Yuk

Struktur Organisasi

Home »  Struktur Organisasi

  • Yayasan Bina Muda Peduli

Pembina I                 : Areh

Pembina II                : Sri Rahayu,S.Pd

Pembina III               : Juisna, S.Pd

Ketua Yayasan          : Muhtohirin,S,T

Sekretaris                 : Resi Sariandra,S.Pd

Bendahara                : Ari Istiana, S. Pt

  • Komunitas Sedekah Yuk

Ketua                               : Muh Thohirin, ST.

Sekretaris                         : Resi Sariandra,S.Pd

Bendahara                        : Ari Istiana, S. Pt

Humas Dan Publik             :

  1. Reni Febdiarti, A. Md. Keb.
  2. Leo Perdana

KOORDINATOR

  1. Daerah Gadingrejo Dan Sekitarnya                   : Muh Thohirin, ST.
  2. Daerah Gedong Tataan Dan Sekitarnya             : Ari Istiana, S. Pt.
  3. Daerah pringsewu dan sekitarnya                     : Octa Novitasari.
  4. Daerah Bandar Lampung Dan Sekitarnya           : Leo Perdana.